Agile/Scrum

Het Agile/scrum werken levert u de volgende voordelen op:

  • Fouten worden sneller zichtbaar, doordat eerder opgeleverd wordt. Daardoor kunnen fouten ook sneller worden hersteld, wat de klanttevredenheid vergroot;
  • Kosten worden beperkt, omdat alleen dat wordt gedaan wat echt nodig is;
  • Het werk is inzichtelijk voor alle stakeholders, waardoor snel kan worden geanticipeerd op vragen en wensen, wat de acceptatie vergroot;
  • Door het zelf-organiseren van de werkzaamheden door de medewerkers in de teams, wordt de motivatie en het werkplezier vergroot, met als gevolg dat er betere producten worden geleverd.

Team begeleiding

Wij begeleiden teams die nieuwe of veranderde producten leveren binnen een Agile/Scrum omgeving. Onze begeleiding leidt er toe dat de teams High Performance Teams worden: Teams die zelf organiserend zijn, nauw samenwerken in de Agile/Scrum manier van werken en voortdurend hun werk en de manier waarop dit gebeurt, verbeteren. Dit blijkt onder anderen uit de continue toename van de velocity van teams. Als voorbeeld: Een team heeft in 2 jaar tijd een groei doorgemaakt van 25 naar 75 story points per sprint! Onze coachende en faciliterende aanpak leidt ertoe dat teams de integrale verantwoordelijkheid nemen van het resultaat en alert zijn en blijven op het verbeteren van de kwaliteit van hun werk. Tegelijk ondersteunen wij de teams in het wegwerken van “waste” in het proces, door het faciliteren van o.a. Kaizen sessies en ervoor te zorgen dat de bevindingen hiervan worden opgelost in toekomstige sprints.


  Om te bepalen welke aanpassingen of verbeteringen in uw organisatie op het gebied van Agile/Scrum werken nodig zijn, voeren wij kosteloos en geheel vrijblijvend een assessment uit. Dit assessment moet er vooral toe leiden dat een discussie met/binnen uw team(s) op gang komt, om zo toe te werken naar concrete verbeteringen, die vooral door de medewerkers worden gedragen. Op basis hiervan worden verbeteringen geprioriteerd en op de Backlog opgenomen, zodat ze in komende sprints worden opgepakt. Dit leidt dus direct tot verbeteringen!


 

ONZE PRAKTIJK

In een eerder traject, waarbij de teams een gedeelde development en operations verantwoordelijkheid hadden, hebben wij de teams geholpen het servicemanagement gedachtegoed (ITIL: Information Technology Infrastructure Library) in hun dagelijkse Agile/Scrum werk te integreren. Het resultaat hiervan was: minder verstoring van de IT service, doordat incidenten op tijd en op een gestructureerde wijze opgelost worden en door veelvuldig voorkomende incidenten te analyseren en definitief op te lossen, waardoor deze incidenten niet meer voorkwamen. Daarnaast hebben we in teams, die afstemmingsproblemen hadden bij het naar productie brengen van nieuwe/aangepaste producten, Kaizens uitgevoerd om de issues te minimaliseren/weg te nemen en hebben we de teamleden geleerd om in de toekomst zelfstandig deze methode in te zetten bij het structureel oplossen van problemen.