Assessments

Bij de start in uw organisatie voeren we altijd eerst een assessment uit, waarin we vaststellen op welk volwassenheid-niveau uw organisatie zich bevind en op welke verbeter-gebieden wij ons, met onze aanpak, gaan richten. Hierdoor gaan we gestructureerd aan de slag en zijn snel verbeteringen mogelijk.

Service Management

Service Delivery en Service Operation assessment tool

Het doel is de organisatie de mogelijkheid te geven zelf vast te stellen op welk niveau wordt gewerkt op het gebied van Service Management. De vragenlijst is vooral een hulpmiddel om bewustwording te creëren bij de leiding en medewerkers welke zaken moeten worden opgepakt om de overall proces volwassenheid te verbeteren.

Metrics Model tool

Het doel van dit hulpprogramma is het ondersteunen van de rapportage en modelleren van de impact van wijzigingen in de infrastructuur of de toekomstige zakelijke beslissingen.

DICE model

Het doel van dit tool is het voorspellen van de kans op succes van het invoeren van service management processen of de inspanning van verbeteringen.

Agile/Scrum werken

WoW checklist

Deze checklist geeft inzicht in de (team) volwassenheid op het gebied van Agile/Scrum werken en nodigt uit tot een discussie over verbeterpunten. Deze punten worden door het team geprioriteerd en opgevoerd op de Backlog voor toekomstige sprints.

Agile Maturity Model

Het Agile Maturity Model:

  • Helpt het team in het zelf identificeren van aandachtsgebieden voor verbetering
  • Geeft het team inzicht in waar zij staat op het gebied van Agile werken
  • Is een hulpmiddel voor de Agile Coach/Scrum Master voor het identificeren van aandachtsgebieden

 

Lean/6Sigma

Verschillende checklists en tools

Binnen het Lean 6Sigma werkveld zijn legio tools die kunnen helpen bij het vaststellen van de kwaliteit van de bedrijfsprocessen. Per situatie kiezen we welk hulpmiddel het meest effectief is. Voor het vaststellen van de volwassenheid op het gebied van Lean werken hebben wij een uitgebreid assessment beschikbaar.

Young Talent Development

CV assessment

We helpen het cv van jonge talenten verbeteren, met behulp van ons cv-assessment tool. Hierdoor denken kandidaten beter na over de kwaliteiten die zij bezitten en in gaan zetten bij werkgevers. Voor werkgevers worden de cv’s vele maten beter leesbaar, waardoor het selectieproces effectiever en efficiënter wordt.

Houding en Gedrag assessment

Voor het vaststellen van houding en gedrag hanteren wij het Dreyfus model. Op deze manier wordt snel inzichtelijk waar verbeterpunten zijn.