Lean/Six Sigma

Lean/Six Sigma is een wereldwijd bewezen en toegepaste methodiek die een aantoonbare en duurzame verbetering van uw bedrijfsresultaat oplevert. Hierbij ligt de focus op wat uw klant écht belangrijk vindt. Deze aanpak leidt tot het tegelijkertijd reduceren van kosten, het verhogen van de klanttevredenheid én het verkorten van de doorlooptijden. Hierbij wordt geïnvesteerd in uw eigen mensen en gebruik gemaakt van hun kennis en kunde. Lean/Six Sigma biedt een framework waarmee een organisatie op een gestructureerde wijze continu kan verbeteren. Het implementeren hiervan geeft een organisatie een doelgerichte aanpak om de strategie om te zetten naar concrete resultaten en succesvoller te zijn dan haar concurrenten. Lean/Six Sigma projecten zorgen voor een duurzame verbetering van het bedrijfsresultaat. Bedrijfsproblemen worden beter en blijvend opgelost.

Onze praktijk

In onze praktijk gebruiken we onderdelen uit het framework die voor die specifieke situatie het beste inzetbaar zijn. Dit betekent dat we geen grootschalige en langdurige projecten uitvoeren, maar kort-cyclische verbeteringen doorvoeren door korte interventies. Zo hebben wij Kaizens gebruikt om problemen in en tussen teams te analyseren en op te lossen, waarbij we de teams de techniek aanleren om daar later zelfstandig mee aan de slag te kunnen. Op deze manier blijft de investering en tijd waarin het traject loopt overzichtelijk en kan, waar nodig, direct worden bijgestuurd.