Service Management

Vanuit het Service Management raamwerk kijken wij naar uw organisatie en dragen verbeteringen aan. Om de verbeteringen in kaart te brengen doen wij, op basis van onze checklist, onderzoek naar de verschillende fasen: Service Strategie In deze fase bepalen wij de richtlijnen voor het creëren van bedrijfswaarde (producten of services) om zo bij te dragen aan betere resultaten. Hiermee realiseert en behoudt uw bedrijf strategisch voordeel. Dit is de as van de levenscyclus. Service Ontwerp Daarna helpen wij u om het proces van het ontwerpen en ontwikkelen van passende en vernieuwende producten te verbeteren. Zodat dit voldoet aan de huidige en toekomstige eisen van het bedrijf. Service Transitie In deze fase worden nieuwe en aangepaste producten, volgens de eisen van de klant, gerealiseerd. Wij helpen u het sturen en plannen hiervan, als onderdeel van deze fase, te verbeteren.

Service Productie Deze fase gaat over het sturen en uitvoeren van activiteiten voor levering van en support op de producten. Doel is dat u hiermee de klant waarde brengt. Wij helpen u om dit proces op te zetten en/of te optimaliseren.

Continue Service Verbetering Deze fase is die van de continue verbetering van de efficiëntie en effectiviteit van producten, ten opzichte van de bedrijfseisen. Het is een continue controle over de hele levenscyclus. Wij bieden u hiervoor o.a. het invoeren van het Agile/Scrum framework aan, in combinatie met Lean/Six Sigma.